Pedagógia nálunk

avagy a hozzánk közel álló alternatív pedagógiák

Inspirál bennünket a Waldorf ; sokra tartjuk a Rogers pedagógia módszereit, és lenyűgöz a Summerhill hozzáállása.

Kapcsolatunk a Waldorf-pedagógiával

Ha eljössz hozzánk, színes falakat, sok drapériát, fából készült bútorokat, meleg hangulatot találsz, mivel a ház alaphangulatát a Waldorf pedagógia inspirálta. Ez az az alternativ pedagógia, ami leginkább áthatja tanulócsoportunk és közösségünk életét.

Waldorf pedagógia, inspiráció - évszakasztal

A Waldorf emberképe nagyon sematikusan megfogalmazva, hogy az ember nem csak test, hanem lélek és szellem is, s az iskolák feladata, hogy a gyermekek szellemi, testi, lelki, akarati és szociális fejlődését harmonikus egységben segítse.

„”Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.””
Rudolf  Steiner

Tanulócsoportunk Waldorf iskola-kezdeményezésként jött létre, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a szellemiség nyugtató, gyógyító közeget hoz létre. Az epochális (tömbösített) tanrend elég időt ad arra, hogy a gyermek az ismeretekben alaposan elmélyülhessen, a kézműves tevékenységek során észrevétlenül ügyesedik, szépérzéke fejlődik, a természetközeli életmód sok mozgásra ad lehetőséget, a nap és az év ritmusa biztonságot ad, az ünnepek lélekemelőek és hosszú időre feltöltenek pozitív energiákkal, így nem szeretnénk elszakadni ezektől. Azonban az elmúlt két év alatt voltak olyan pedagógiai tapasztalataink is, amelyek miatt át kell gondolnunk a jövőbeli működésünket.

Az első év végén megkérdeztük a gyerekektől, hogy mit szerettek a tanévben. A válasz lesújtó volt: semmit… Hosszas unszolásra kiderült, hogy az udvaron töltött idő volt aránylag elfogadható.  Ez a napi bő egy óra volt… A második évben konkrétan ellenkeztek, és nem voltak hajlandóak bizonyos kéréseket, feladatokat végrehajtani. Kiderült: utálják az ismétléseket. Új dalokat, mondókákat, ritmusokat szívesen tanulnak, de mikor már tudják, semmi örömet nem adott nekik a végtelennek tűnő ismétlés… Próbáltuk, hogy havonta más tartalommal töltsük meg a ritmusos részt, de még az egy hónapos intervallum is túl soknak bizonyult. Egy másik, ami túl hosszúra nyúlt, a Teremtés története volt a Bibliából. A napi történéseket lúdtollal kellett papírra vetni, ami nem egy könnyű írásmód. Eleinte ez is izgalmas volt, de a második héttől a napi írásteljesítmény radikálisan lecsökkent, s soká tartott, mire leírták mindannyian az elvárt szöveget…

Kiragadott példákat mutattunk be. Mindez egy 20 fős, vagy annál nagyobb osztályban talán nem jelent gondot, mert a többség megteszi, amit a tanító kér. Egy kisebb csoport azonban nem így működik: itt elég egy, aki nagyon nem akar valamit, az ragadós, s a végeredmény vagy az, hogy a tanító erélyesen utasít, vagy az, hogy felhagy a feladattal. Ám mi pont a kényszerek ellen alakultunk: ha egy gyerek kötelezettségből, s nem élvezetből tesz valamit meg, hogyan nevezhetjük gyermekközpontúnak? A tanítónk elutasítja az erőszak minden fajtáját;  míg mi szülők rádörrenünk neveletlen fiókáinkra, sőt időnként még egymáséira is, mikor túl pimaszok vagy felelőtlenek, ő más, sokkal szerethetőbb pedagógiai megoldásokat keres 🙂

A témában jobban elmélyülni kívánóknak ajánljuk az alábbi oldalakat:

A Magyar Waldorf Szövetség oldala: www.waldorf.hu
A pedagógia filozófiájáról: www.antropozofia.hu


Rogers, a humanista

Carl Rogers , a humanisztikus pszichológia és a nevével fémjelzett pedagógia atyja szerint a tanulás 10 alapelve:

  1. Minden emberrel vele születik a készség arra, hogy tanuljon.
  2. Értelmes tanulás csak úgy lehetséges, ha a megtanulandó anyagot a maga számára fontosnak tartja az, aki tanulja.
  3. Azok a tanulási folyamatok, melyek személyiségváltozással járnak, fenyegetőek és ellenállást váltanak ki.
  4. A saját énünket fenyegető tartalmakat könnyebben tanuljuk meg és tesszük magunkévá, ha a külső nyomás minimális.
  5. Ha a személy fenyegetettsége csekély, akkor differenciált módon képes tapasztalatokat szerezni és könnyen tanul.
  6. Az értelmes tanulás gyakran cselekvéssel van egybekötve.
  7. A tanulási folyamatot megkönnyíti a tanulók felelős részvétele a tanulásban.
  8. A legalaposabb és legtartósabb az a tanulás, amit a személy maga kezdeményez és egész személyiségével – mind érzelmeivel, mind intellektusával – részt vesz benne.
  9. Ahhoz, hogy az önértékelés és az önkritika megelőzze a külső értékelést, függetlennek, kreatívnak és magabiztosnak kell lennünk.
  10. Társadalmi szempontokból ma az a legfontosabb, hogy tanulási stratégiákat dolgozzunk ki és sajátítsunk el, s nyitottak maradjunk az újabb tapasztalatokra és változásokra. *

Ami ebből a felsorolásból hiányzik számunkra, az pont a waldorfos szemlélet, azaz hogy nem csak az értelem pallérozása fontos, hanem a léleké is, hiszen az ember felfogásunk szerint több, mint ami látszik… Ám mégis fontos, hogy több szempontból is vizsgáljuk, milyen tanulási rendszer az, ami egész közösségünk felfogását bemutatja, s talán a Waldorf pedagógia szellemiségét nem találja mindenki elég szabatosnak.

Oldalajánlataink:
www.rogersiskola.hu, amely az alapelvek (*) forrása is
www.rogersakademia.hu


 Summerhill, a demokratikus álomiskola

Mindkét fenti pedagógia alapja a szabadság, de a legteljesebben Alexander Sutherland Neill valósította meg ezt az eszmét iskolájában. Az általa megálmodott, és az alapítás óta működő intézményben tekintélyellenes és strukturált nevelés működik. Az órákra szabad, de nem kötelező bejárni, s ha azt gondolhatnánk, itt senki sem jár előadásokra, tévednénk 🙂
A bentlakásos iskola hetente egyszer iskolagyűlést tart, melyen minden résztvevőnek egy szavazata van. Itt megbeszélik a hét jó és rossz történéseit, és elbírálják azokat. A közösségi önigazgatás rendszerében olyan döntések születnek, melyeket a diákok – akik ugyanolyan szavazati jog illeti meg, mint a felnőtteket – és az iskola nevelői és munkatársai együtt hoznak, így egy közösen kialakított szabályrendszer szövi át az intézmény életét.  Jól bemutatja ezt a rendszert a Summerhill dráma című film, amit mindenkinek, pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak egyaránt ajánlunk 🙂

Ez az iskola egyetlen oldalról nem támogatható közösségünk részéről: bentlakásos… Értjük, hogy a szülői, korántsem mindig demokratikus és elfogadó nevelés és a neill-i pedagógiai elvek, melyek épp a gyermek önrendelkező képességének kifejlődését szeretné, sokszor nincsenek összhangban egymással, de nekünk a család akkor teljes, ha a csemete otthon van legalább esténként 🙂

Bővebben Fóti Péter írásaiból vagy a www.demokratikusneveles.hu oldalon tájékozódhatsz, ahol a fenti filmet is megtalálod.

Mindezek esszenciája az,  amit a Fióka Tanulócsoport linkje alatt olvashatsz.