Fióka Tanulócsoport

.

Jelenleg nem működik a tanulócsoportunk. Mégis, a reményt, hogy egyszer folytatni tudjuk, sosem adjuk fel. Mindenképp ezeken az alapokon állna, de csak akkor teszünk a működtetésébe energiát, ha valódi igényeket látunk az alább feltüntetett szemléletmódra.


Olyan oktatást szeretnénk, amelyben a gyerek boldog, sikeres, nem szenved hátrányt; saját ütemében érik ifjúvá; élményein és tapasztalatain keresztül jut új ismeretekhez és játszva sajátítja el az alapfokú oktatás anyagát. Magyarországon nem iskolakötelezettség van, hanem tankötelezettség;  mi a Fióka Tanulócsoportban látjuk megvalósulni álmainkat.

Fióka Tanulócsoport logoA Tudás-Fészek Egyesület fenntartásában ezen a néven rendhagyó kísérletbe fogtunk. E kísérlet két éves tapasztalatainkon alapul, melyekről oldalunk “Pedagógia nálunk” fejezetéből részletesebben megismerhető. Kezdeményezésünk azon a meggyőződésünkön alapszik, hogy minden gyermek más, ezért különféle pedagógiai megoldásokkal kell élni személyiségük fejlődése érdekében. Ez a kezdeményezés azért is újszerű, mert egyesíti a jelentősebb pedagógiai irányzatok eszközeit a NAT ismeretanyagára vonatkozóan, így megnyugvást jelent azoknak, akik vágynak az alternatív tanulási módszerek adta egyénre szabott figyelemre és a tanulás szabadságára, de az egyes kerettantervek közötti eltérések és az ennek következtében fennálló évfolyamok közötti átjárhatóság hiánya miatt elutasították az állami iskoláktól eltérő lehetőségeket. A tanulócsoport a Nemzeti Alaptantervvel szinkronizált ismeretanyagot epochálisan (korszakosítva), témakörönként és tantárgybontás nélkül, összefüggéseiben tárgyalva dolgozza fel, figyelembe véve a gyermek életkorát és képességeit, érdeklődési területeit, egyéni kompetenciáit. Hiszünk az élménypedagógia hatásosságában, a játék, mint legfőbb fejlesztő eszköz jelen van a nap teljes hosszában. A napi munka a csoport kis létszámának köszönhetően lehetőséget biztosít az egyéniséghez igazodó szabad tanulásra és a diák saját ütemében való fejlődésére.

A tanulócsoport az általános iskolákhoz hasonlóan szeptember elejétől június közepéig működik iskolaszerűen, a napokat 9 órakor kezdjük és fél kettő körül fejezzük jelenleg be. Év közben nagyjából hat hetente tartunk szünetet, pont úgy, ahogy a közoktatásban.  A napokat nem bontjuk fel órákra, nincs pontosan meghatározott szünet, be- vagy kicsengetés.  A napi tevékenységhez szerintünk hozzátartozik egy kis gyümölcs majszolása is,  természetes, hogy bárki  elemózsiát vesz elő, vagy elszalad a mosdóba.  A nálunk tanulók személyes élelmükön és ruházatukon kívül nem kell, hogy bármit magukkal hozzanak, a szükséges eszközöket a közösség egyben teremti elő, és tárolásuk is megoldott. 

A szülők és a tanítók közötti párbeszéd az egész nevelés alapja. A napi találkozásokon kívül havonta jellemzően egyszer mélyebb beszélgetésekre kerül sor a szülői esteken, illetve szükség szerint egyéni fogadóórát is igénybe lehet venni.  Szeretnénk bevezetni az iskolagyűlés gyakorlatát is, ennek kidolgozása a 2015/2016 évi tanév egyik fő feladata lesz.

A tanulócsoport hit- és vallásügyi, politikai és etnikai kérdésekben nem kíván sem állást foglalni, sem útmutatást adni.  Úgy gondoljuk, a tanulás fontos része, hogy a nálunk tanulók tág világképet kapjanak, melyben megismerhetik az általánosan elterjedt vallásokat, a magyarság és más velünk élő nemzetiségek néphagyományait, de kizárólag kulturális és történelmi szempontok szerint. Nem kívánunk beavatkozni a  családok belügyeibe, s szerintünk a szülők kompetenciája, hogy gyermeküket ezekben a témákban merre terelik.  Közösségünk elfogadó és befogadó szemlélettel bír, nálunk minden résztvevő egyenrangú és éppoly értékes, a szélsőségektől szeretnénk távol maradni.

Csoportunkba olyan szülők gyermekeit várjuk (elsősorban 6-12 éves korig), akik a keretektől függetlenül a legfontosabbnak a gyermek érdeklődéséhez igazodó, egyénre szabott oktatást tartják. A mindennapok költségei a szülők között a közösségi alapelvek szerint, felajánlások alapján oszlik meg, s a választandó jogi háttérről is a közösség döntése szerint fogunk megállapodni.

Hosszú távú célunk, hogy a tanulócsoport kiszélesedjen és intézményi keretek között, demokratikus közösségi iskolaként működhessen azoknak a szülőknek és pedagógusoknak részvételével, akik a tanulócsoport életéhez munkájukkal hozzájárulnak.