Egyesületünk múltja, jelene, jövője


Néhány család 2010 nyarán összefogott, hogy létrejöjjön egy fejlesztőszoba az érdi Szivárvány Óvoda Tusculánum Tagóvodájában. A csapat összekovácsolódott, továbbgondolták lehetőségeiket, összehangolták céljaikat, s a közös munka érdekében 2010 decemberében egyesületet hoztak létre.  Az alapítók fő szándéka az volt, hogy jogi keretet adjon az ország első deklaráltan kis  létszámú osztályokkal működő, alternatív- és gyógypedagógiai módszerekkel is tanító Waldorf iskolájának létrehozásához.

Az első lépés egy kis családi napközi létrehozása és működtetése volt. Egy család saját háza nappaliját ajánlotta fel,  itt folyt a munka közel két évig, ám a szűkös körülmények miatt ez az állapot nem volt fenntartható. Sok keresés és nagyon sok nehézség árán találtunk meg jelenlegi épületünket, ahol az első perctől tanulócsoport ellátására rendezkedtünk be.

Minden közösség természetes folyamata, hogy lesznek, akik csatlakoznak hozzá, és átveszik a gyeplőt, s lesznek, akik eltávolodnak tőle és elhagyják; ez alól a mi közösségünk sem kivétel. A változás szele 2014.  tavaszán új nevet, új tisztviselőket és új címet hozott számunkra, felvettük a Tudás-Fészek Egyesület nevet, megválasztottuk elnöknek Köbliné Koltai Juditot, és a székhelyünket is Érdre helyeztük át. A tanulócsoport működése, azaz elmúlt két év alatt felmerültek olyan kérdések, igények és problémák, amik az alapítói elképzelést átalakították, s az élményközpontú, kevésbé spirituális demokratikus iskola iránti vágy kapott nagyobb  súlypontot.  

Aktuális egyesületi alapszabályunk dokumentumaink között megtalálható. Bár a közgyűlés minderről 2014. május 25-én döntött, a bírósági bejegyzésre sokat kellett várnunk, s csak a napokban történik meg  – reméljük…

Azt gondoljuk, lehet nagyot álmodni, de előrehaladni csak a fenntarthatóság jegyében szabad. Takarékos költségvetésünk legnagyobb tétele a hátteret adó ingatlan fenntartási díja, melyre fedezetet a szülői vállalások nyújtanak. Nagyon hálásak vagyunk tanítóinknak, hogy önkéntes munkájukkal segítik céljaink elérését.  Az egyesület felvállalt feladatkörét a tagok szintén önkéntes munkában látják el.

Nagyon sok feladat hárul arra a néhány családra, akik a mindennapi körülményeket megteremtik.  Gondoskodunk a szükséges anyagokról, a ház rendezettségéről, felszereltségét rendszeresen igyekszünk bővíteni, eseményeket szervezünk, vendégeket hívunk, plakátokat és szóróanyagokat tervezünk két Facebook-oldal fenntartása mellett.  Az egyesület pénzügyi és beszámolóval kapcsolatos feladatokat is saját berkeken belül oldjuk meg,  s ha kell, asztalokat,  székeket, táblákat készítünk… Lehet, hogy ez furcsa azoknak, akik az állami iskolák rendszeréből jönnek, ám a közösségi összetartozást tapasztalatunk szerint a legjobban a közös munka és a közös pihenés erősíti.

A tanulócsoport iránt érdeklődők sokszor a szükséges szülői hozzájárulás miatt torpannak meg. A hozzájárulás mindig a család teherbírásán múlik, hiszen a demokratikus berendezkedés is ezt támogatja: aki tehetősebb, magasabb összegű felajánlást tehet, aki kevésbé, az kisebbet vállal. Az állami normatíva igénylése együtt jár azzal, hogy az állami elvárásoknak is eleget kell tennünk. Hogy megőrizhessük függetlenségünket akkor is, amikor a csoport kiszélesedik, s igény lesz arra, hogy iskolaként működjön, s a hivatalos bizonyítványt a mi tanáraink állítsák ki, állandó bevételre van szükség, amit adományok vagy pályázatok útján stabilan nem lehet elérni.  Egy jól prosperáló, rugalmasan működő, azaz az igényekhez igazodó társadalmi vállalkozás az egyesület keretein belül megadhatja azt a hátteret, amivel a szülői hozzájárulások mértéke szinten tartható. Ezért a közeljövő egyik fontos feladata lesz hogy megtaláljuk azt a tevékenységet, mely illik egyesületünk keretei közé.